Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

222-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων του Δήμου στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact