Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

55-2021

54-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με ΄΄Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2021΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact