Διαγραφή Ανυπάρκτου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή Ανυπάρκτου
Λίστα Δικαιολογητικών
  • Ο Δήμος εκδίδει Πιστοποιητικό Ανυπαρξίας.
Αίτηση  
Σημείωση

Η διαγραφή απο το Μητρώο Αρρένων διενεργείται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα απο πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. (άρθρο 7 του Ν.2119/93 Κύρωση Κώδικας διατάξεων περί Μητρώου Αρρένων)

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή λόγω αφάνειας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact