Διαγραφή Αποβιώσαντος ή αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή Αποβιώσαντος ή αφάνειας
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γι’ αυτούς που απεβίωσαν και αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για κήρυξη σε αφάνεια
  3. Επιπλέον στοιχεία κατά περίπτωση
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact