Διαγραφή λόγω αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω αφάνειας
Λίστα Δικαιολογητικών

Αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε Αφάνεια

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή λόγω θανάτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact