Διαγραφή λόγω αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω αφάνειας
Λίστα Δικαιολογητικών

Αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε Αφάνεια

 

Previous Διαγραφή λόγω θανάτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία