Διακήρυξη Δημοπρασίας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact