Δήλωση Γέννησης

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Γέννησης
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
  2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για τους αλλοδαπούς
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μεταφρασμένο για τους αλλοδαπούς)
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (μετεφρασμένο για τους αλλοδαπούς)
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact