Δήλωση Θανάτου

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Δήλωση Θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου
  2. Το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του θανόντος και το δελτίο ταυτότητας του ατόμου που δηλώνει το θάνατο
  3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) θανόντος
  4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) θανόντος

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δήλωση Γάμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact