ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διάφορους λόγους. Επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια για θέματα που αφορούν γενικότερα την καύση σε αγροτικές εκτάσεις, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. (άρθρα της υπ’αριθ. 4 /1987 Πυροσβεστικής Διάταξης καθώς και το άρθρο 5, παρ.1, της 9 /2000 {ΦΕΚ Β’ 1459} Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή  τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 9  Α/ 2005 Πυροσβεστική  Διάταξη {ΦΕΚ Β’ 1554}  και ισχύει)

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, θα βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. (άρθρο 94, παράγραφος 26, του Ν. 3852/2010  − Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact