Συνεδριάσεις Πολιτικών Οργάνων

Kέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) ΒΟΧΑΣ

  • Aθανασίου Μαρία ,
    τηλ: 2741050255-256 , d.vohas@kep.gov.gr
  • Γκόφα Αικατερίνη
 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) ΒΕΛΟΥ

  • Ρέβη Παναγιώτα ,τηλ: 2742030128, d.velou@kep.gov.gr
  • Θανασενάρη Ελευθερία
 

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact