ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό : 14-07-2016                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
                                                                            Προς :     1. Πρόεδρο Δ.Κ. Ζευγολατιού
                                                                                           2. Πρόεδρο Τ.Κ. Βοχαϊκού
                                                                                           3. Πρόεδρο Τ.Κ. Σουληναρίου
                                                                                           4. Πρόεδρο Τ.Κ. Χαλκίου
                                                                                           5. Τοπικό Τύπο Δήμου Βέλου-Βόχας
                                                                                           6. ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας
                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. OUT08684/14-07-2016 (αρ. πρωτ. 9669/14-07-2016 Δήμου) εγγράφου της ΤΕΡΝΑ (κατασκευαστική εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών) σας ενημερώνουμε ότι :
Παρατείνεται για δεκαπέντε ημέρες ακόμα (δηλαδή έως 31-ΙΟΥΛΙΟΥ-2016) η διακοπή κυκλοφορίας στην γέφυρα στο ύψος των εγκαταστάσεων «Μητσόπουλου» (Κάτω Διάβαση νέας εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών-Κ115) στην οδό από το Ζευγολατιό προς Καλέντζι, Σουληνάρι & Χαλκί και αντίστροφα.
Στο διάστημα αυτό η επικοινωνία από και προς τις περιοχές που εξυπηρετούνται από την γέφυρα αυτή θα γίνεται από την Γέφυρα Βοχαϊκού (κάτω διάβαση Κ117), με κατάλληλη σήμανση από την ΤΕΡΝΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/07/2016

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact