ΜΕΛΗ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής  Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου-Bόχας είναι:
                      
Τακτικά μέλη                    
1.    Καλλίρη Μαρία, Πρόεδρος
2.     Τριανταφύλλου Κων/νος
3.     Πρεδάρης Γεώργιος
4.    Ράπτης Θεόδωρος
5.    Στεργιόπουλος Λεωνίδας
6.    Κόρκας Δημήτριος
7.    Ευαγγελίου Γεώργιος
8.    Χασούρα Ολυμπία
9.    Γκατζιώνης Αντώνιος
10.     Μενούνος Μιχαήλ
11.    Μαρκουλάκης Γιάννος
12.    Μουλόπουλος Κων/νος
13.    Σαμαρτζή Μαριάννα
14.     Δημάκης Αντώνιος
15.     Ντόλιου Ιουλιάννα

Αναπληρωματικά Μέλη
1.    Τανισχίδης Χαράλαμπος
2.    Παπαλέκας Αθανάσιος
3.    Ντάνος Γεώργιος
4.    Τρωγάδης Βασίλειος
5.    Γρανιτσιώτης Ανδρέας
6.    Λούτας Παναγιώτης
7.    Πετούμενος Κων/νος
8.    Κωστόγιαννη Αικατερίνη
9.    Κατσαούνης Ανδρέας
10.    Βαρβιτσιώτης Αχιλλέας
11.    Μαντζώρος Απόστολος
12.    Καραγκούνης Νικόλαος
13.    Τσιάλιου Ιωάννα
14.    Μασούρης Κων/νος
15.    Κολλιού Κων/να

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης:
Παναγιώτα Μπακώλη, τηλ.:2741360507, email: bacoli@vochas.gov.gr, φαξ: 2741052303

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact