Πιστοποιητικά για Στρατολογική χρήση

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων 
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικά για Στρατολογική χρήση
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ενηλίκου ή του γονέα του ανηλίκου ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία του
  2. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

Προηγούμενη ανάρτηση Υιοθεσία

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact