Πιστοποιητικά Πλησιέστερων Συγγενών

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικά Πλησιεστέρων Συγγενών
Λίστα Δικαιολογητικών Αίτηση από τον άμεσα πλησιέστερο συγγενή του ή της αποβιώσαντος ή από σχετικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
Εάν δεν προκύπτουν στοιχεία συμπληρώνονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις από οικεία του θανόντος πρόσωπα, στις οποίες αναφέρονται τα κάτωθι:
Ο/Η “όνομα θανόντος“, που απεβίωσε την “ημ. θανάτου“, στ.. “τόπος θανάτου“,
άφησε κατά τον χρόνο θανάτου του ως πλησιέστερους συγγενείς τους:
1)………… , 2)……………… κ.λ.π.
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Σύνταξη Εκλογικών Καταλόγων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact