ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                    
Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                                            Τα μέλη του Δ.Σ.

Αριθμ.Πρωτ : 38/07-03-2016
                                                                                             
                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτική κοινότητας Βραχατίου, την 11η του μηνός Mαρτίου του έτους 2016  και ώρα  13.00μ.μ.  με τα εξής θέματα :

1.-Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας».

2.-Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου πρ/σμού οικ.έτους 2016 που αφορούν οφειλές του ΝΠΔΔ έτους 2015.

3.-Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου πρ/σμού οικ.έτους 2016, που αφορούν πιστώσεις πάγιου χαρακτήρα.

4.-Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου πρ/σμού οικ.έτους 2016 που αφορούν τις προμήθειες και έγκριση διενέργειας αυτών.

5.-Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου πρ/σμού οικ.έτους 2016 που αφορούν τις εργασίες και έγκριση διενέργειας αυτών.

6.-Περί καθορισμού τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το θέρος 2016, με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και καθορισμού των όρων αυτής.

7.-Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τοποθέτηση στρωμνών και ομπρελών το 2016, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79.

8.-Περί αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου το έτος 2016 (καλαμπόκια).

9.-Περί αιτήσεως Λαγανά Κασιανής του Αγησιλάου για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

10.-Περί αιτήσεων ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου που εφάπτεται  στην προβολή του καταστήματός τους, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το έτος 2016.

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                             ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact