ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. για Δευτέρα 02/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ζευγολατιό  29-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ.  18246
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                        

Καλείσθε για πρώτη φορά  στις  2  του μηνός Νοεμβρίου 2015
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.- Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

2.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού
      του Δήμου οικ. έτους 2015 [7η].

3.-Περί ψήφισης πιστώσεων του Δήμου που προέρχονται από την 6η  τροποποίηση του     
    προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

4.- Αναχρηματοδότηση Δανείων του Τ.Π.& Δ.

5.- Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την  
     εκτέλεση του έργου: «Έργα αντιστήριξης Καλεντζίου ».

6.-Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’ αριθ. 384 Α /2015 χρηματικού
    εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγής του υπόλογου υπαλλήλου.
7.- Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
     δρόμου στην Τ.Κ. Ελληνοχωρίου.
8.- Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το μίσθωμα Μασούρη στην
     Δ. Κ. Ζευγολατιού.

     
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.  
                                                                      
 
                                                                                                                                               
                                              ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ     
   
                                                                                                                                                         

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact