ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό  01-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 7254
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                  

Καλείσθε για πρώτη φορά στις 6 του μηνός Ιουνίου 2016
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού
      του Δήμου οικ. έτους 2016 [4η].

                

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.      
                                                       

                                                         ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ        

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact