Πρόσκληση Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                   
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                    

Αριθμ.Πρωτ : 15/ 20-02-2015
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, την 2α  του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα  14.00μ.μ.  με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.-Περί αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου το έτος 2015, με αντικείμενο ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

2.-Περί αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου το έτος 2015, με αντικείμενο την πώληση ψημένων καλαμποκιών.

3.-Περί καθορισμού τμημάτων χερσαίας ζώνης Λιμένα Βραχατίου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί με δημοπρασία για την τοποθέτηση στρωμνών, ομπρελών κ.λ.π. το έτος 2015, και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας.

4.-Περί συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση στρωμνών, ομπρελών κ.λ.π. το έτος 2015 (Π.Δ. 270/81).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.    ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Διοικητής Λιμενικού Τμήματος Κιάτου)
2.    ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δημοτικός σύμβουλος)
3.    ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ (δημοτική σύμβουλος)
4.    ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (δημοτικός σύμβουλος)

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact