Προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης, κλπ.
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωρηθεί το ελλείπον στοιχείο π.χ. τόπος γέννησης, θρήσκευμα, στοιχεία ληξιαρχικής πράξης
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact