Διαβούλευση: Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔΑ) 2016 Δ.Βέλου-Βόχας

Διαβάστε πιο κάτω πληροφορίες για το Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔΑ) και απαντήστε στο σχετικό ερωτηματολόγιο.

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact