Η αριθ. 97/2024 ΑΔΣ “Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (4η).”

97-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4Η -9ΠΩΦΩ9Π-1ΒΛ (1)
Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact