Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

17-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη προβλημάτων των λαϊκών αγορών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία