Έγκριση τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου

Πληροφορίες στο συνημμένο παρακάτω

ATT00678

Προηγούμενη ανάρτηση Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact