Τοπικά Συμβούλια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

 

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ. Βέλου:

τηλ.: 27413 60302, email: @vochas.gov.gr, φαξ: 2742034000

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

 

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ. Βραχατίου:

, τηλ.: 27410 50301, email: , φαξ: 27410 53880

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ Ζευγολατιού:

, τηλ.: 27413 60518, email:  , φαξ: 27410 52303

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΙΝΩΝ

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact