Δομή Δήμου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Αννίβας Παπακυριάκος

Ως Δήμαρχος του νέου διευρυμένου Δήμου Βέλου-Βόχας σας καλωσορίζω στον δικτυακό μας τόπο. Στόχος μας είναι να σας παρουσιάσουμε το Δήμο μας και να ανοίξουμε μία ακόμη οδό επικοινωνίας με τους δημότες μας αλλά κι όλους όσους μας επισκέπτονται και αγαπούν την περιοχή μας.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια : Δασκαλοπούλου Ελένη
Τηλέφωνο: 2741360504
Email: daskalopoulou@1306.syzefxis.gov.gr

Αυτοτελή Τμήματα

Αντιδήμαρχοι

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Διευθυντής : Δρ.ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(MSc., PhD)
ΤΕ13-Τεχν.Γεωπονίας
Τηλέφωνο: 2742360334
Email: dper@1306.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθυντής : Δημήτριος Πολίτης
Τηλέφωνο: 2741360537
Email: dxpol@1306.syzefxis.gov.gr

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

© Copyright Δήμος Βέλου - Βόχας • Ανάπτυξη ιστοσελίδας Focus on Web