Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τριανταφύλλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Μπεκιάρης Δημήτριος

Mαστοράκος Άγγελος

Ράπτης Θεόδωρος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου

Ρόζος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας, Συντονισμού, Ανάπτυξης & Πολιτισμού-Παιδείας

Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ

Καλλίρη Μαρία
Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ” / Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Προστασίας

Δαληβίγκας Γεώργιος
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Σδραλής Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σιάχος Ανδρέας
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων & Μελετών

Γκατζογιάννης Δημήτριος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Νομικών Θεμάτων & Πολιτικής Ασφάλειας

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτροφωτισμού & Αθλητισμού Δήμου

Μανάβης Π. Αθανάσιος
Αρχηγός Μείζονος Αντιπολίτευσης

Μανάβης Δ. Αθανάσιος

Ραχανιώτης Νικόλαος

Πανταζής Παναγιώτης

Κατσιφώλης Παναγιώτης

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Βουδούρης (Τσίτουρας) Νικόλαος
Αρχηγός Ελάσσονος Μειοψηφίας

Καραφωτιάς Γεώργιος

Σταμπεδάκης Παναγιώτης

Περρής Νικόλαος

Μπιτσάκου Ασπασία
Αρχηγός Ελάσσονος Μειοψηφίας

Τρογάδης Βασίλειος

Λιάκος Μιχαήλ

Δημητρίου Μαρία

Καμπίτης Γεώργιος

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

© Copyright Δήμος Βέλου - Βόχας • Ανάπτυξη ιστοσελίδας Focus on Web