Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καλείστε για  πρώτη   φορά την 3η Μαρτίου  2022, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 13:00 , για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση δια περιφοράς (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ – εγκύκλιος 643 Α.Π. 69472/24-9-2021),   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ. για συζήτηση θεμάτων που αφορούν:

1.- Αποδοχή 1ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2022, ποσού 17.591,58 ευρώ και αντίστοιχα κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες.

2.- Έγκριση διενέργειας προμήθειας Πετρελαιοειδών έτους 2022.

3.- Ορισμός Επόπτη και Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών για τη Σχολική Επιτροπή Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου- Βόχας.

4.- Περί μείωσης μισθώματος Κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Ζευγολατιού

5.- Περί παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου και του περιβάλλοντα χώρου του Γυμνασίου Βέλου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Βέλου στις 12.03.2022, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μαθητών

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτ Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου-Βόχας       

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Καλλίρη Μαρία
 1. Γκατζογιάννης Δημήτριος
 1. Δαληβίγκας Γεώργιος
 1. Καραχοντζίτης Κων/νος
 1. Μπάτος Κων/νος
 1. Ζάρκου Αικατερίνη
 1. Βασιλακόπουλος Ιωάννης
 1. Πατινιώτης Ελευθέριος
 1. Καλλιανιώτης Γεώργιος
 1. Μπιτσάκου Ασπασία
 1. Καραφωτιάς Γεώργιος
 1. Κοσκολέτος Δημήτριος
 1. Χασούρα Ολυμπία
 1. Γιαννακοπούλου Ευαγγελία
 1. Αγάθος Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. Ράπτης Θεόδωρος
 1. Τριανταφύλλου Κων/νος
 1. Παλυβός Κων/νος
 1. Τρωγάδης Βασίλειος
 1. Κραβαρίτη Ελένη
 1. Θεοδώρου Δημήτριος
 1. Κοντούρη Ελένη
 1. Αναγνωστοπούλου Μαρία
 1. Μαγγίνα Σοφία
 1. Δημητρίου Μαρία
 1. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος
 1. Βαλασοπούλου Αναστασία
 1. Ζιούβα Ευσταθία
 1. Κοντογιάννη Παναγούλα
 1. Θηβαίου Μαρισόφη

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

© Copyright Δήμος Βέλου - Βόχας • Ανάπτυξη ιστοσελίδας Focus on Web