Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακας Αποδεκτών

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact