Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ- Αναλυτικής διακυρηξης7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ 01_2018 _Ν4412_2016

Προηγούμενη ανάρτηση Επετειακή εκδήλωση – αφιέρωμα στο 1821 ΄΄ Το 1821 μέσα από την ελληνική ποίηση΄΄

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact