Ανακοίνωση & λοιπά δικαιολογητικά για εγγραφές νηπίων σχολικής περιόδου 2017-2018

Αναλυτική πληροφόρηση στα παρακάτω συνημμένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2016-2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2017-2018

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2016-2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΛΛΩΝ

 

Με εκτίμηση,

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δράσεις για τα ΚΑΠΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact