Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού πυρασφάλειας έτους 2017

Πληροφορίες στο παρακάτω συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27-7-2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact