Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού δυναμικού

Λεπτομέρειες στο παρακάτω συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ_2017_Γ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς την Οικονομική Επιτροπή την16η Αυγούστου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact