Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες πυροπροστασίας -πυρασφάλειας του Δήμου (αίτηση- Υ.Δ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ψ07ΙΩ9Π-ΡΘΤ)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΦΥΛ. 2024 (1)Υ.Δ. ΚΩΛΗΜΑ Υ.Δ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact