ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και καθαρισμούς οικοπέδων

Δήμος Βέλου – Βόχας: Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και καθαρισμούς οικοπέδων

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου 2024 έως 31η Οκτωβρίου 2024.

Εάν αντιληφθείτε πυρκαγιά:
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

  1. την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
  2. την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  3. το είδος της βλάστησης που καίγεται.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την Αντιπυρική Περίοδο ισχύουν τα ακόλουθα:

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι

Πάσα χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, σε:

  1. Δάση και Δασικές εκτάσεις.
    2. Χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους.
    3. Επίσης απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1-5-2024 μέχρι και 31-10-2024 (αγροτικών προϊόντων κλαδέματος και καθαρισμού κ.λ.π.)

(για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή ακόμα και ποινικές κυρώσεις).

 

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ενημερώνει και καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, και συγκεκριμένα:

Α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
Β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
Γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών,
Δ) οικοπεδικών εκτάσεων με κτίσμα ακόμη και σε περιοχές ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Ο καθαρισμός το παραπάνω χώρων θα περιλαμβάνει:
1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

2.Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
4. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
5. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

{Για ειδικότερες οδηγίες προστασίας ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: Δασικές Πυρκαγιές | Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)}

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όσοι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν ώστε να έχουν κατάλληλα καθαρισμένη την εκάστοτε ιδιοκτησία τους από  01/05/2024 έως 31/10/2024 (δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Στην συνέχεια το πρόστιμο κοινοποιείται στον υπόχρεο ιδιοκτήτη ο οποίος πλέον μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος την ιδιοκτησία του εντός 10 ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης. Επομένως,  αν ειδοποιήσει άμεσα (εγκαίρως και εντός των ανωτέρω 10 ημερών) με σχετικό έγγραφο την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (ακόμα και με email: protokollo@1306.syzefxis.gov.gr) δύναται να μειωθεί το επιβληθέν πρόστιμο κατά 50%. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών) ο Δήμος θα προβαίνει σε εργασίες καθαρισμού και εκτός από το πρόστιμο ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται και με τα αντίστοιχα έξοδα καθαρισμού του Δήμου (οπότε προκύπτει συνολική επιβάρυνση για τον υπόχρεο που δύναται να ισοδυναμεί ακόμα και με διπλασιασμό του επιβληθέντος προστίμου ανά περίπτωση).

Παράδειγμα – ανάλυση περίπτωσης: Σε ακαθάριστο οικόπεδο 2.000 τετραγωνικών μέτρων πχ. εντός οικισμού το πρόστιμο θα είναι 1.000 ευρώ και εφόσον δεν κινητοποιηθεί ο υπόχρεος ιδιοκτήτης τα έξοδα καθαρισμού από το δήμο δύναται να είναι έως και 1.000 ευρώ επιπλέον. Αν όμως καθαριστεί από τον υπόχρεο μετά την επιβολή του προστίμου (εντός 10 ημερών) τότε ο υπόχρεος θα επιβαρυνθεί μόνο το 50% του αρχικού προστίμου δηλαδή 500 ευρώ (που είναι και το ελάχιστον πλέον ποσό προστίμου ακόμη και για μικρότερα σε έκταση οικόπεδα, σύμφωνα με το υπ’αριθ. πρωτ. 1059 οικ. Φ.700.19/08-01-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος – Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης – με ΑΔΑ: Ρ0ΑΧ46ΝΠΙΘ-Χ60).

Αναμένουμε  την άμεση ανταπόκριση και συμμόρφωση όλων των πολιτών το συντομότερο δυνατόν καθώς και την συνεργασία τους με κάθε πρόσφορο μέσο για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Αφενός, με σκοπό την αποτροπή επιβολής προστίμων (για τους ίδιους) και αφετέρου με απώτερο στόχο όχι μόνο την διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και την προάσπιση των περιουσιών,  της ζωής και της υγείας όλων μας.

Ο Δήμος θα προβαίνει για τυχόν επικαιροποιήσεις των ανωτέρω σε νέες ενημερώσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact