ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ_2018_Γ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact