ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ!

Δημότες μας,

Οι γεωτρήσεις του Δήμου μας παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένα αποθέματα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο *.

Για το λόγο αυτό:

  1. To νερό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες ύδρευσης. Κάθε άλλη χρήση πλην της ύδρευσης συνεπάγεται άμεση διακοπή της παροχής και επιβολής προστίμου.
  2. Συνεχείς έλεγχοι και περιορισμός των καταναλώσεων σε όλες τις παροχές του Δήμου και των διάφορων δημόσιων φορέων θα γίνεται με ευθύνη της υπηρεσίας και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.
  3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υδρευτικών παροχών για άρδευση κήπων και αυτοσχέδιων καλλιεργειών (περιβόλια) και όπου αυτό παρατηρείται τα υδρόμετρα θα αφαιρούνται άμεσα.
  4. Απαγορεύεται ρητά και θα πραγματοποιείται με άμεση διακοπή της παροχής:
  • Η εξυπηρέτηση πισίνας από την παροχή ύδρευσης
  • Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο όπως και η μεταφορά νερού εκτός του ακινήτου με βυτία

*Επισυνάπτεται εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλη Τρωγάδη.

΄΄  Σύμφωνα με την αρ.55/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί πάγια κατανάλωση στα τέλη ύδρευσης ποσού  40€ ετησίως , δηλ. 20€ /εξάμηνο.   Τα τέλη και τα δικαιώματα ύδρευσης  έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (παρ.1 της αρ.16/16898/19.08.2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ) , και γι αυτό θα πρέπει η επιβάρυνση των υπόχρεων να  είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο) σημειώθηκαν διακοπές στην παροχή ύδατος σε αρκετές κοινότητες του Δήμου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης, (πολλές περιοχές του Δήμου στερούνταν για ώρες το νερό) ,

 προτείνεται η μείωση της πάγιας κατανάλωσης κατά 2/6 στα τέλη ύδρευσης  για το  Β΄εξάμηνο 2017.

Συνδημότες μας και επισκέπτες του Δήμου Βέλου Βόχας το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι κοινωνικό αγαθό γι αυτό η σωστή χρήση του πρέπει να είναι κοινός στόχος όλων μας.

Σας καλούμε να σταθείτε συμπαραστάτες μας σε αυτήν την προσπάθεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

                                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Εκτέλεση του προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact