ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναλυτική πληροφόρηση στα παρακάτω συνημμένα:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6-1

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΟΧ1_2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΑΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1-2017

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact