Από αύριο Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 όλα τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας, Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης

θα λειτουργούν κανονικά.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ