ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημαρχείο στο Ζευγολατιό (Σπ. Κοκκώνη 2) θα παραμείνει ανοιχτό κατά τις ημέρες

Σάββατο 6 Οκτωβρίου και Κυριακή 7 Οκτωβρίου από τις 8.00π.μ. – 20.00 για την εξυπηρέτηση των πλημμυροπαθών

και την παραλαβή αιτήσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Δήμου 2741360520 και 2741360521

Προηγούμενη ανάρτηση Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact