ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΄΄

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΕΡΓΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΧΑΡΩΝ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.966,88 ΕΥΡΩ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :09-11-2017 ΩΡΑ 15.00.

Λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00059

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00062

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00065

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00068

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00071

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact