ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27-7-2017

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜ. ΟΔΟΠ 06_2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _ΨΗΦ ΥΠΟΓ

Μελέτη 06_2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 06_2017

ΤΕΥΔ_ΔΗΜ ΟΔΟΠ 06_2017

Προηγούμενη ανάρτηση 1ος Ποδηλατικός Γύρος Βραχατίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact