Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Βέλου Βόχας κου Λιάκου Ευάγγελου του Αθανασίου

Πληροφορίες στο συνημμένο

7ΝΒΛΩ9Π-Ω9Σ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ, ΠΡΟΥΠ: 14.997,70 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/9/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact