Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους προσωπικών δεδομένων στους παρακάτω πίνακες δεν εμφανίζονται ονόματα. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση σας, να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ στα τηλέφωνα: 27423

60334 / 27423 60311 / 27423 60311.

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ (άρθρο 4), κάθε ενδιαφερόμενος γονέας, δικαιούται να υποβάλλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (έως την Τετάρτη 08-08-2018) ένσταση στην υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

81-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ