ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ).

Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους προσωπικών δεδομένων στους παρακάτω πίνακες δεν εμφανίζονται ονόματα. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση σας, να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ στα τηλέφωνα: 27423

60334 / 27423 60311 / 27423 60311.

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ (άρθρο 4), κάθε ενδιαφερόμενος γονέας, δικαιούται να υποβάλλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (έως την Τετάρτη 08-08-2018) ένσταση στην υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

81-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact