ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

   Κατά την 15η τακτική συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου  2016

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1.   1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

209 1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2016 (9η) Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
210 2. Ψήφιση πίστωσης για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ