Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

124-2023 125-2023 126-2023 127-2023 128-2023

Προηγούμενη ανάρτηση «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών  στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact