ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΥΣΩΝΑ
Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact