Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με αριθμό απόφασης 4/2017

Αναλυτική ενημέρωση στο συνημμένο παρακάτω

ATT00159

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με αριθμό απόφασης 2/2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact