Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με αριθμό απόφασης 2/2017

Αναλυτική ενημέρωση στο συνημμένο παρακάτω

ATT00383

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκινά το πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact