Απόσπασμα πρακτικού της24ης Μαρτίου 2017 του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Πληροφορίες στο συνημμένο

ATT00373

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόχειρο πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact