Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού εντεταλμένων συμβούλων

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

ΨΤΖΛΩ9Π-ΤΛΓ

Προηγούμενη ανάρτηση Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact