Απόφαση Δημάρχου συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

68-2024- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -6ΚΡ5Ω9Π-ΠΤΧ
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 17/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact